Nam Gang

Công an xã Chà Vàl cần nêu cao tinh thần "vì nhân dân phục vụ"

ALĂNG NGƯỚC |

(QNO) - Trong quá trình công tác, công an chính quy tại các xã biên giới Nam Giang cần phát huy vai trò nòng cốt, xứng đáng lực lượng tiên phong trong giữ gìn an ninh trật tự, phối hợp bảo vệ an ninh biên giới...

Gần 9,5 tỷ đồng thực hiện hỗ trợ hoạt động giáo dục miền núi

ĐĂNG NGUYÊN |

Ngày 6.6, Hội Khuyến học - Cựu Giáo chức huyện Nam Giang cho biết, qua 5 năm (2015 - 2020), bằng nhiều nguồn kinh phí khác nhau, đơn vị đã vận động xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm các trang thiết bị, dụng cụ dạy học và hỗ trợ cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện với tổng số tiền gần 9,5 tỷ đồng.