Nghị quyết 19

Góp ý dự thảo báo cáo tổng kết về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật đất đai

P.V |

(QNO) - Chiều 7.12, Ban chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI phối hợp Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị miền Trung góp ý kiến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 19.

Từ năm 2017 đến nay, Quảng Nam giảm 110 đơn vị sự nghiệp công lập

CHÂU NỮ |

* Tinh giản 12% biên chế

(QNO) - Quảng Nam hiện có 905 đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL), giảm 165 đơn vị (tương ứng 15,4%) so với năm 2015. Riêng từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh giảm được 110 đơn vị.