nghiệp vụ thanh tra

Tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

N.ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 25/8, Thanh tra tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị quán triệt Luật Thanh tra năm 2022 và tập huấn nghiệp vụ xử lý đơn, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tập huấn nghiệp vụ thanh tra, tiếp công dân

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Sáng nay 18/8, Thanh tra tỉnh tập huấn nghiệp vụ thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ thanh tra, ban tiếp công dân, cán bộ phòng TN-MT 18 huyện, thị xã, thành phố.