Nguyên Bí thư Đặc Khu ủy Quảng Đà

Nguyên Bí thư Đặc Khu ủy Quảng Đà đã ra đi...

HỒ DUY LỆ (Ghi theo lời kể của đồng chí Trần Thận) |

(QNO) - Ngày 5.6.2021, đồng chí Trần Thận, cán bộ lão thành cách mạng, nguyên Khu ủy viên Khu 5, Bí thư Đặc khu ủy Quảng Đà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Chính phủ, đã từ trần. Xin trân trọng giới thiệu bài viết của nhà báo Hồ Duy Lệ qua lời kể của đồng chí Trần Thận, từ lúc sinh ra, quá trình hoạt động cách mạng cho đến thời điểm tiến vào giải phóng thành phố Đà Nẵng, tháng 3.1975.