Nguyễn Văn Xuân

[eMagazine] - Mỳ Quảng, từ Phú Chiêm nghĩ tới… Phú Quốc

|

(QNO) - Mỳ Quảng, một món ăn gắn liền với đời sống người Quảng đã bao đời nay. Nhưng đâu là tinh hoa của món ăn này, nơi nào là ngon nhứt, vẫn những câu hỏi để ngỏ cho ai “hay cãi” và “cải” mang tầm thế kỷ. Cuộc thiên di với những lưu dân người Quảng từ quê nhà đến bao miền xa ngái mang theo dư vị mỳ Quảng, dường như đủ để làm một “hội mỳ học” với sự đa dạng về mỹ cảm. Từ mỳ Phú Chiêm mà nghĩ tới… Phú Quốc, là từ gần mà nghĩ đến chuyện xa về văn hóa, thương hiệu, thị trường…  

Công trình chuyên khảo về “nhà Quảng Nam học” Nguyễn Văn Xuân

VĂN NHÂN |

(QNO) - Tập sách “Nguyễn Văn Xuân - Những tìm tòi và diễn giải lịch sử” của nhóm tác giả Vũ Đình Anh và cộng sự vừa được xuất bản nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố nhà văn, học giả, nhà giáo Nguyễn Văn Xuân (1921 - 2021). Đây là công trình hết sức ý nghĩa, kịp thời giới thiệu và khám phá một phần giá trị trong các “di sản chữ” của một danh nhân đất Quảng.