nhảy cầu tự tử

Ngăn chặn nhảy cầu tự tử bằng AI ở Hàn Quốc

AN TRƯƠNG |

(QNO) - Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ được áp dụng để phát hiện và ngăn chặn các nỗ lực tự sát nơi công cộng tại Hàn Quốc vào tháng 10 tới.