nồi lá xông

Thương nồi lá xông những ngày dịch bệnh

PHI KHANH |

(QNO) - Sau đợt Covid-19 hoành hành, tôi đã thay đổi suy nghĩ về nồi lá xông, bởi những loại dược liệu từ nồi lá đã tạo sinh lực và giúp tôi có niềm tin diệu kỳ rằng, trong cơn hoang mang những ngày thành phố rệu rã vì bệnh tật, có biết bao người nương tựa vào mớ lá xông…