Nữ hoàng Elizabeth II

Cuộc đời của Nữ hoàng Elizabeth II qua ảnh

NAM VIỆT |

(QNO) - Nữ hoàng Elizabeth II qua đời vào ngày 8.9.2022 là một cú sốc lớn của người dân nước Anh.