NXB Giáo dục

Quảng Nam chọn hầu hết sách giáo khoa của NXB Giáo dục từ năm học 2021-2022

CHÂU NỮ |

(QNO) - Hầu hết sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021-2022 trên địa bàn Quảng Nam được UBND tỉnh chọn là của Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam.