Ông Tây Việt Minh

Kostas Sarantidis - Nguyễn Văn Lập với Quảng Nam - Đà Nẵng

VÕ HÀ |

(QNO) - Tháng 2.1946, Kostas Sarantidis (tên Việt là Nguyễn Văn Lập) là anh lính lê dương mới 19 tuổi, người gốc Hy Lạp theo chân quân đội viễn chính Pháp đổ bộ lên Sài Gòn, dưới chiêu bài “giải giáp quân đội Nhật”.