phá rừng thông

Đầu độc rừng thông bằng hóa chất để mở rộng đất trồng keo

N.ĐOAN |

(QNO) - Bên cạnh một số gốc thông bị cưa sát gốc thì có đến 200 gốc bị khoan vào thân và rồi bơm vào thứ hóa chất màu xanh. Sau khi bị đầu độc bằng hình thức này, lá trên một số cây thông đã chuyển sang màu vàng, khả năng sẽ chết. Cơ quan chức năng nhận định đây là hành vi hủy hoại rừng thông, xâm lấn đất rừng để mở rộng diện tích trồng keo.

Gần 300 cây thông 35 năm tuổi bị đầu độc bằng hóa chất

N.ĐOAN |

(QNO) - Theo thông tin từ người dân cung cấp, có gần 300 cây thông trồng từ năm 1987 thuộc Khoảnh 6, Tiểu khu 592 (xã Tam Xuân II, Núi Thành) – giáp rừng phòng hộ của Ban quản lý phòng hộ Phú Ninh bị kẻ xấu hủy hoại bằng cách khoan và đổ hóa chất vào thân cây. Rừng thông này thuộc quản lý của Xí nghiệp Lâm nghiệp Quảng Nam.