Phòng khám Đa khoa Toàn Mỹ Hội An

Phòng khám Đa khoa Toàn Mỹ Hội An triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

TRẦN DUY PHIÊN |

(QNO) - Bảo hiểm xã hội Quảng Nam và Hệ thống Phòng khám Đa khoa Toàn Mỹ vừa ký kết hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT).