Pierre Lục

Pierre Lục và sách cho trẻ em

LÊ NHẬT KÝ |

(QNO) - Nói tới những người Quảng Nam – Đà Nẵng viết sách cho trẻ em, nhiều người thường nghĩ đến Võ Quảng, Nguyễn Nhật Ánh, Kim Hài, Quế Hương… Ít ai biết rằng, trước những cây bút vừa kể, có linh mục  Pierre Lục (hay Phê-rô Lục) vừa biên tập, vừa viết nhiều cuốn sách về giáo dục và văn học cho thiếu nhi…