Quảng Nam trực tuyến

Từ ngày 1.5, chính thức sử dụng hệ thống thông tin phản ánh hiện trường “Quảng Nam trực tuyến”

AN BÌNH |

(QNO) - Sở Thông tin và truyền thông Quảng Nam vừa có văn bản đề nghị các sở, ban ngành, UBND cấp huyện và xã chính thức sử dụng hệ thống thông tin phản ánh hiện trường “Quảng Nam trực tuyến”.