Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam

Công bố quyết định thành lập Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam

NGUYÊN ĐOAN |

Chiều 30.6, Hội đồng quản lý Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh họp triển khai nhiệm vụ dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân – Chủ tịch Hội đồng. Cuộc họp đã công bố Quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam thuộc UBND tỉnh và thành viên Hội đồng quản lý.

Thành lập Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 22.2, UBND tỉnh có Quyết định 453 về việc thành lập Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam.