RON95

Giá xăng tiếp tục giảm hơn 1.000 đồng/lít

P.V |

(QNO) - Giá mỗi lít xăng E5RON92 được điều chỉnh giảm 1.050 đồng, xăng RON95 giảm 1.140 đồng.

Giá xăng giảm 450 - 630 đồng/lít

P.V |

(QNO) - Giá mỗi lít xăng E5RON92 được điều chỉnh giảm 450 đồng, xăng RON95 giảm 630 đồng.

Giá xăng giảm 370 - 430 đồng/lít

P.V |

(QNO) - Giá mỗi lít xăng E5RON92 được điều chỉnh giảm 370 đồng, xăng RON95 giảm 430 đồng.

Giá xăng giữ nguyên, giá dầu tăng

P.V |

(QNO) - Tại kỳ điều hành giá xăng dầu chiều nay 22.8, xăng E5RON92 và RON95 giữ nguyên giá, trong khi đó giá dầu tăng 750 - 850 đồng/lít.

Giá xăng giảm 900 đồng/lít

P.V |

(QNO) - Giá mỗi lít xăng E5RON92 giảm 900 đồng, xăng RON95 giảm 940 đồng. Đây là lần giảm thứ 5 liên tiếp của mặt hàng này.

Giá xăng giảm hơn 400 đồng/lít

P.V |

(QNO) - Giá mỗi lít xăng E5RON92 giảm 450 đồng, xăng RON95 giảm 470 đồng. Đây là lần giảm thứ 4 liên tiếp của mặt hàng này.

Giá xăng giảm 2.710 đến 3.600 đồng/lít

P.V |

(QNO) - Giá mỗi lít xăng E5RON92 giảm 2.710 đồng, xăng RON95 giảm 3.600 đồng. Đây là lần giảm thứ 3 của mặt hàng này sau 7 kỳ tăng liên tục.

Giá xăng giảm nhẹ sau 7 kỳ tăng liên tục

P.V |

(QNO) - Giá mỗi lít xăng E5RON92 giảm 410 đồng, xăng RON95 giảm 110 đồng. Đây là lần giảm đầu tiên của mặt hàng này sau 7 kỳ tăng liên tục.

Giá xăng tăng lần thứ 6 liên tiếp, RON95 vượt 32.000 đồng/lít

P.V |

(QNO) - Giá xăng E5RON92 tiếp tục tăng 880 đồng/lít, xăng RON95 tăng 800 đồng/lít.

Giá xăng RON95 vượt 31.500 đồng/lít

P.V |

(QNO) - Giá xăng E5RON92 tiếp tục tăng 600 đồng/lít, xăng RON95 tăng 920 đồng/lít và là lần tăng thứ 5 liên tiếp của mặt hàng này.

Giá xăng tiếp tục tăng hơn 600 đồng/lít

P.V |

(QNO) - Giá mỗi lít xăng E5RON92 được điều chỉnh tăng 680 đồng, xăng RON95 tăng 670 đồng.

Giá xăng tăng lên sát mốc 30 nghìn đồng/lít

P.V |

(QNO) - Giá mỗi lít xăng E5RON92 được điều chỉnh tăng 1.490 đồng, xăng RON95 tăng 1.550 đồng.

Giá xăng tiếp tục tăng

P.V |

(QNO) - Giá mỗi lít xăng E5RON92 được điều chỉnh tăng 330 đồng, xăng RON95 tăng 440 đồng.

Giá xăng tăng gần 700 đồng/lít

P.V |

(QNO) - Sau 3 lần giảm giá liên tiếp, mỗi lít xăng E5RON92 được điều chỉnh tăng 660 đồng, xăng RON95 tăng 680 đồng.

Giá xăng giảm hơn 800 đồng/lít

P.V |

(QNO) - Giá xăng E5RON92 trong nước được điều chỉnh giảm 830 đồng/lít, xăng RON95 giảm 840 đồng/lít. Đây là lần giảm thứ 3 liên tiếp của mặt hàng này.

Giá xăng giảm hơn 1.000 đồng/lít

P.V |

(QNO) - Tối 31.3, liên Bộ Tài chính - Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu cùng thời điểm Nghị quyết giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu có hiệu lực từ 0 giờ ngày 1.4.

Giá xăng giảm hơn 600 đồng/lít

P.V |

(QNO) - Giá mỗi lít xăng E5RON92 được điều chỉnh giảm 655 đồng, xăng RON95 giảm 632 đồng.

Giá xăng tăng gần 3.000 đồng/lít

P.V |

(QNO) - Giá mỗi lít xăng E5RON92 được điều chỉnh tăng 2.908 đồng, xăng RON95 tăng 2.990 đồng.

Giá xăng tăng hơn 500 đồng/lít

P.V |

(QNO) - Giá mỗi lít xăng E5RON92 được điều chỉnh tăng 545 đồng, xăng RON95 tăng 547 đồng.

Giá xăng tiếp tục tăng gần 1.000 đồng/lít

P.V |

(QNO) - Giá mỗi lít xăng E5RON92 được điều chỉnh tăng 961 đồng, xăng RON95 tăng 965 đồng.

Giá xăng tăng gần 1.000 đồng/lít

P.V |

(QNO) - Giá xăng E5RON92 được điều chỉnh tăng 976 đồng/lít, xăng RON95 tăng 962 đồng/lít.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

P.V |

(QNO) - Giá xăng E5RON92 được điều chỉnh tăng 440 đồng/lít, xăng RON95 tăng 490 đồng/lít.

Giá xăng tăng hơn 500 đồng/lít

P.V |

(QNO) - Giá xăng E5RON92 được điều chỉnh tăng 609 đồng/lít, xăng RON95 tăng 581 đồng/lít.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh

P.V |

(QNO) - Chiều nay 10.12, liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh giá xăng E5RON92 giảm 830 đồng/lít, xăng RON95 giảm 1.100 đồng/lít.