RON95

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

P.V |

(QNO) - Giá xăng E5RON92 được điều chỉnh tăng 440 đồng/lít, xăng RON95 tăng 490 đồng/lít.

Giá xăng tăng hơn 500 đồng/lít

P.V |

(QNO) - Giá xăng E5RON92 được điều chỉnh tăng 609 đồng/lít, xăng RON95 tăng 581 đồng/lít.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh

P.V |

(QNO) - Chiều nay 10.12, liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh giá xăng E5RON92 giảm 830 đồng/lít, xăng RON95 giảm 1.100 đồng/lít.

Giá xăng RON95 giảm hơn 1.000 đồng/lít

P.V |

(QNO) - Chiều nay 25.11, liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh giá xăng E5RON92 giảm 752 đồng/lít, xăng RON95 giảm 1.094 đồng/lít.

Giá xăng tăng 550 - 660 đồng/lít

P.V |

(QNO) - Giá xăng E5RON92 tiếp tục tăng thêm 550 đồng/lít, xăng RON95 tăng 660 đồng/lít.

Giá xăng tăng hơn 1.400 đồng/lít

P.V |

(QNO) - Giá xăng E5RON92 tăng 1.430 đồng/lít, xăng RON95 tăng 1.460 đồng/lít từ chiều nay 26.10.

Giá xăng tăng hơn 900 đồng/lít

P.V |

(QNO) - Giá xăng E5RON92 được điều chỉnh tăng 967 đồng/lít, xăng RON95 tăng 934 đồng/lít.

Giá xăng tăng hơn 500 đồng/lít

P.V |

(QNO) - Giá xăng E5RON92 tăng 573 đồng/lít, xăng RON95 tăng 548 đồng/lít; các mặt hàng dầu cũng tăng giá khá mạnh.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng

P.V |

(QNO) - Từ 15 giờ chiều nay 10.9, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá mỗi lít xăng E5RON92 tăng 252 đồng, xăng RON95 tăng 266 đồng.

Xăng dầu đồng loạt giảm giá mạnh

P.V |

(QNO) - Liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh giá xăng E5RON92 giảm 607 đồng/lít, xăng RON95 giảm 550 đồng/lít, dầu diesel giảm 506 đồng/lít, dầu hỏa giảm 417 đồng/lít, dầu mazut giảm 350 đồng/kg kể từ 15 giờ chiều nay 26.8.

Giá xăng giảm hơn 100 đồng/lít

P.V |

(QNO) - Giá xăng E5RON92 được điều chỉnh giảm 112 đồng/lít, xăng RON95 giảm 102 đồng/lít.

Giá xăng tăng hơn 800 đồng/lít

P.V |

(QNO) - Giá xăng E5RON92 được điều chỉnh tăng 850 đồng/lít, xăng RON95 tăng 867 đồng/lít.

Giá xăng tăng hơn 700 đồng/lít

P.V |

(QNO) - Theo thông tin điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15 giờ chiều nay 26.6, giá xăng E5RON92 là 19.760 đồng/lít (tăng 720 đồng), xăng RON95 là 20.910 đồng/lít (tăng 750 đồng).

Giá xăng dầu tăng mạnh

P.V |

(QNO) - Giá xăng E5RON92 tăng 622 đồng/lít, xăng RON95 tăng 633 đồng/lít; giá các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh tăng.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng

P.V |

(QNO) - Mỗi lít xăng E5RON92 được điều chỉnh tăng 440 đồng, xăng RON95 tăng 370 đồng, dầu tăng tối đa 570 đồng.

Xăng dầu đồng loạt tăng giá

P.V |

(QNO) - Từ 15 giờ chiều nay 27.4, liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh mỗi lít xăng E5RON92 tăng 182 đồng, RON95 tăng 191 đồng; dầu hỏa tăng 432 đồng/lít, dầu diesel tăng 187 đồng/lít và dầu mazut tăng 336 đồng/kg.

Giá xăng dầu giảm nhẹ

P.V |

(QNO) - Từ 16 giờ 30 chiều nay 12.4, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá mỗi lít xăng E5RON92 giảm 45 đồng, xăng RON95 giảm 76 đồng, giá các mặt hàng dầu cũng đồng loạt giảm.

Tăng giá xăng dầu

P.V |

(QNO) - Từ 15 giờ hôm nay 25.2, mỗi lít xăng E5RON92 tăng 722 đồng, RON95 tăng 814 đồng; mỗi lít dầu tăng 505 - 801 đồng.

Giá xăng dầu tiếp tục tăng

P.V |

(QNO) - Giá các loại xăng tăng 430 - 451 đồng/lít, các loại dầu tăng 271 - 370 đồng/lít từ chiều nay 11.1.

Giá xăng dầu tiếp tục tăng

P.V |

(QNO) - Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh mỗi lít xăng E5RON 92 tăng 389 đồng, xăng RON95 III tăng 472 đồng, các mặt hàng dầu tăng 330 - 484 đồng từ 15 giờ chiều nay 26.12.

Giá xăng giảm hơn 4.000 đồng/lít

P.V |

(QNO) - Từ 15 giờ chiều nay 29.3, giá các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh giảm mạnh, trong đó mặt hàng xăng giảm hơn 4.000 đồng/lít.