RON95-III

Giá xăng tăng nhẹ

P.V |

(QNO) - Chiều nay 27.3, liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tăng giá tất cả mặt hàng xăng và giảm giá các mặt hàng dầu.

Giá xăng dầu tiếp tục tăng mạnh

P.V |

(QNO) - Từ 15 giờ chiều nay 12.3, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá xăng E5RON92 tăng 691 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 797 đồng/lít, dầu diesel tăng 558 đồng/lít, dầu hỏa tăng 563 đồng/lít, dầu mazut tăng 642 đồng/kg.

Giá xăng tiếp tục tăng hơn 600 đồng/lít

P.V |

(QNO) - Mỗi lít xăng E5RON92 tăng 635 đồng, RON95-III tăng 656 đồng, các mặt hàng dầu tăng 200 - 639 đồng từ 16 giờ chiều nay 11.12.