Rừng phòng hộ Đăk Mi

Bảo tồn 7,5ha sa nhân tím trong lâm phận Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đăk Mi

TRIÊU NHAN |

Ông Nguyễn Văn Tình - Giám đốc Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đăk Mi cho biết, diện tích bảo tồn cây sa nhân tím rộng 7,5ha, tại khoảnh 8, Tiểu khu 688 thuộc xã Phước Kim, huyện Phước Sơn có tỷ lệ sống đạt trên 80%.