rượu tà vạc

Non cao, vương vất… rượu trời

ĐĂNG NGỌC |

Buộc dây ngang người, ông Un Chêl leo từng nấc thang lên ngọn cây tà vạc, rồi đưa can rượu xuống một cách cẩn thận. Mùa tà vạc xứ núi, nhiều cánh rừng chi chít những buồng cây trổ dài tận gốc. Người ta cắt buồng, dùng thanh gỗ đánh dập đều quanh cuống, rồi “chiết” cho nước rượu nhỏ giọt vào ống nứa, bình can đã được đặt sẵn…

Thơm nồng "rượu trời" vùng cao

ALĂNG NGƯỚC - VĂN KHANH |

Từ loại rượu đặc sản của đồng bào vùng cao, anh Bh’ling Vinh (thôn Đắc Rế, xã La Dêê, Nam Giang) đã nghiên cứu và hình thành nên sản phẩm rượu độc đáo mang tên: tà vạc cất. Sản phẩm này đã được UBND tỉnh chứng nhận là sản phẩm OCOP xếp hạng 3 sao.