sinh phẩm

Quảng Nam không mua kit test xét nghiệm của Công ty Việt Á

XUÂN HIỀN |

(QNO) - Đại diện Sở Y tế khẳng định, trong năm 2021 Quảng Nam không mua sinh phẩm, kit test xét nghiệm của Công ty CP Công nghệ Việt Á (gọi tắt là Công ty Việt Á).

Hơn 8 tỷ đồng mua vật tư, sinh phẩm phòng chống dịch

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19 trong 6 tháng cuối năm 2021 với giá trị hơn 8 tỷ đồng.