sổ tạm trú

Quốc hội thông qua Luật Cư trú: Sổ hộ khẩu chỉ được dùng đến 2022

Theo VOV |

(QNO) - Quốc hội nhất trí quy định sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú đến hết 31.12.2022.