Tạp chí Heritage

Phát động Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage - Hành trình di sản

QUẾ HÀ |

(QNO) - Tạp chí Heritage (Tổng Công ty Hàng không Việt Nam) vừa phát động Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage - Hành trình di sản 2023 nhằm tiếp tục quảng bá hình ảnh đất nước, cuộc sống và con người Việt Nam; đồng thời đây cũng là một hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập Tạp chí Heritage.