tập hợp nhân dân

Duy Xuyên tọa đàm nâng cao tỷ lệ tập hợp nhân dân

TUYẾT MAI |

(QNO) - Ngày 12.5, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên tổ chức tọa đàm nâng cao tỷ lệ tập hợp nhân dân.