thi sĩ

Nhiều hoạt động tưởng nhớ thi sĩ Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh

QUỐC HẢI |

(QNO) - Tuần sự kiện “Se sẽ chứ” 2021 diễn ra từ 12 - 18.4 tại Hà Nội, Hải Phòng, Hội An, TP.Hồ Chí Minh với nội dung tôn vinh, lan tỏa tinh thần thơ Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh. Nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ là người con quê gốc Quảng Nam.