thu thập dữ liệu dân cư

Thực hiện hơn 1,6 triệu phiếu thu thập thông tin dân cư

THÀNH CÔNG - QUỐC HUY |

(QNO) - Tính đến cuối tháng 9, các cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện hơn 1,6 triệu phiếu thu thập thông tin dân cư (97,75%) và đã phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an scan hơn 1,5 triệu phiếu.