Tiên Hiệp

Tiên Hiệp phấn đấu về đích nông thôn mới

LÊ HẰNG - NGUYỄN HƯNG |

Qua hơn 2 năm triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay xã Tiên Hiệp (Tiên Phước) đạt 15/19 tiêu chí NTM và phấn đấu về đích vào cuối năm 2020.