tiếp công dân trực tuyến

Giám sát tiếp dân

LÊ NHƯ THỦY |

Thời gian qua, Mặt trận các cấp tập trung giám sát tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng chính quyền.

Ban Nội chính Tỉnh ủy đưa vào kế hoạch giám sát việc triển khai các dự án của chủ đầu tư Bách Đạt An

NGUYÊN ĐOAN |

Ông Nguyễn Mạnh Hà - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cho biết như vậy khi thừa ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11.2021 của Thường trực Tỉnh ủy vào ngày 15.11.

Tiếp tục thanh tra dự án đất đai tại thị xã Điện Bàn

NGUYÊN ĐOAN |

Ngày 20.10, tại Ban Tiếp dân tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10.2021 của UBND tỉnh.

Tiếp công dân trực tuyến

NGUYÊN ĐOAN |

Ngày 16.9, tại Ban Tiếp dân tỉnh, thừa ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Mai Văn Tám chủ trì buổi tiếp dân định kỳ tháng 9.2021 của Thường trực Tỉnh ủy dưới hình thức trực tuyến.

Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân bằng hình thức trực tuyến

AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 20.8, HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch số 39 về tổ chức tiếp công dân bằng hình thức trực tuyến của Thường trực HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Quảng Nam thí điểm tiếp công dân trực tuyến

AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 19.8, UBND tỉnh ban hành Công văn 5438 về triển khai thí điểm và xây dựng đề án tiếp công dân trực tuyến.