tiểu đội trưởng

Bộ đội Biên phòng Quảng Nam bế mạc lớp tập huấn cán bộ tiểu đội trưởng

HỒNG ANH |

(QNO) - Sáng nay 3/1, tại Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh bế mạc lớp tập huấn cán bộ tiểu đội trưởng huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023.

Bộ đội Biên phòng tỉnh tập huấn cán bộ tiểu đội trưởng năm 2022

VĂN VINH |

(QNO) - Sáng nay 6.12, tại Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khai mạc tập huấn cán bộ tiểu đội trưởng huấn luyện chiến sĩ mới năm 2022.