tộc Châu

Xã Bình Sa đón Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh mộ tiền hiền làng Tiên Châu

VĂN TOÀN |

(QNO) - Ngày 9.1, UBND xã Bình Sa (Thăng Bình) tổ chức lễ công bố quyết định và đón Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh mộ tiền hiền làng Tiên Châu.