Tổng Kiểm toán Nhà nước

Quốc hội bầu ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước

Theo VOV |

(QNO) - Ông Ngô Văn Tuấn - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, phụ trách Kiểm toán Nhà nước được Quốc hội bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước và Bộ trưởng Giao thông vận tải

Theo Báo Nhân dân |

(QNO) - Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 và phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước

Theo VOV |

(QNO) - Sáng nay 7.4, sau khi thảo luận và thông qua danh sách nhân sự, Quốc hội đã bỏ phiếu kín bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước.