trái lòn bon

Lòn bon Nam Giang được mùa, được giá

VĂN THỦY - VĂN KHANH |

(QNO) - Những ngày này, nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện Nam Giang phấn khởi vì cây lòn bon đang vào mùa thu hoạch vừa được mùa lại được giá.