trạm bơm Tứ Câu

[VIDEO] - Đắp đập ngăn mặn trên sông Vĩnh Điện

LÊ MỸ |

(QNO) – Tuyến đập dài hơn 100 mét ngăn sông giúp ngăn mặn, giữ ngọt trên sông Vĩnh Điện. Việc ngăn sông này sẽ bảo đảm nước tưới cho gần 2.000ha vụ hè thu tại thị xã Điện Bàn và duy trì hoạt động của Nhà máy nước Hội An.

Nước mặn xâm nhập tại trạm bơm Tứ Câu ở Điện Bàn

PHẠM LỘC |

(QNO) - Sáng 7/2, ông Nguyễn Đức Chơi - Trưởng phòng Kinh tế thị xã Điện Bàn cho biết, từ ngày 1/2 đến nay, tình trạng mặn xuất hiện tại trạm bơm Tứ Câu (phường Điện Ngọc) với nồng độ mặn đo được tại bể hút dao động 0,2 đến 6 phần nghìn.