Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam

Tiếp nhận và giải quyết 1.409 thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 3727 phê duyệt danh mục 1.409 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền của 17 sở ban ngành thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh từ ngày 20.12.2021.

Tăng cường tuyên truyền cải cách hành chính

M.L |

(QNO) - Ngày 23.9, UBND tỉnh ban hành Công văn 6521 yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính.

Phối hợp giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam (gọi tắt là Trung tâm) với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại trung tâm.

Tiếp nhận và trả kết quả 1.158 thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 966 phê duyệt danh mục 1.158 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của 15 sở, ban ngành chuyển giao cho dịch vụ bưu chính công ích thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trong năm 2021.

Chuyển giao Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh về Văn phòng UBND tỉnh

CHÂU NỮ |

* Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam

(QNO) - Từ ngày 15.3.2021, Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư (HCC&XTĐT) tỉnh sẽ được chuyển giao nguyên trạng về Văn phòng UBND tỉnh quản lý; đồng thời thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm HCC&XTĐT tỉnh.