Trung tâm Y tế Tam Kỳ

Trung tâm Y tế Tam Kỳ đề nghị... chuyển đổi công năng

XUÂN HIỀN |

Quá nhiều khó khăn trong công tác khám chữa bệnh, thu không đủ bù chi, không đủ kinh phí chi trả cho cán bộ y tế,... khiến Trung tâm Y tế TP.Tam Kỳ phải kiến nghị chuyển đổi công năng hoạt động.