Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng xét tuyển học bạ đợt 3, đợt 4

QUẾ LÂM |

(QNO) - Từ ngày 1.7 đến hết 30.9.2022, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (DAU) mở đợt 3 và đợt 4 nhận hồ sơ xét tuyển đại học theo kết quả học tập cấp THPT (xét tuyển học bạ).