truyền lửa cách mạng

Truyền lửa cách mạng

THÁI CƯỜNG |

Trong hai cuộc trường kỳ kháng chiến cứu nước, có một lớp thanh niên Duy Xuyên đã coi tương lai của dân tộc là tương lai của chính mình, sẵn sàng dấn thân chấp nhận hy sinh để đổi lấy độc lập tự do cho đất nước. Những chàng trai, cô gái tuổi đời mười chín, đôi mươi ngày ấy, bây giờ đã ở cái tuổi ngũ tuần, thế nhưng họ vẫn không ngừng cống hiến, truyền lửa cho con cháu đời sau về một lý tưởng mà họ đã dành cả thanh xuân và sự sống của mình để theo đuổi.