tự diễn biến

Tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái

Theo TTXVN |

(QNO) - Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã ký ban hành Kết luận số 54-KL/TW (Kết luận số 54) của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 3/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Hiệp Đức tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

THANH HOA - TÂM ĐAN |

(QNO) - Hôm qua 17.8, tại huyện Hiệp Đức, đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương kiểm tra kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 99, ngày 3.10.2017 của Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.