tuyến phố văn minh đô thị

Thăng Bình công nhận 2 tuyến phố văn minh đô thị

XUÂN TIÊN |

(QNO) - UBND huyện Thăng Bình vừa công nhận 2 tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn thị trấn Hà Lam, gồm tuyến Tiểu La và tuyến Nguyễn Thuật.