UNESCAP

Xây dựng khả năng phục hồi kinh tế đô thị trong và sau dịch Covid-19

QUỐC TUẤN |

(QNO) - Sáng 12.3, tại TP.Hội An diễn ra hội thảo tầm nhìn các bên liên quan cho dự án “Xây dựng khả năng phục hồi kinh tế đô thị trong và sau dịch Covid-19” do Ủy ban Kinh tế - xã hội châu Á - Thái Bình Dương của Liên hiệp quốc (UNESCAP) tài trợ.