văn bản điện tử

Núi Thành hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật

VĂN PHIN |

(QNO) - UBND huyện Núi Thành vừa ban hành Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thời kỳ 2019 - 2023 trên địa bàn huyện, hoàn thành trước ngày 25/12/2023.

Tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử để phòng chống dịch Covid-19

MỸ LINH |

(QNO) - Ngày 8.2, UBND tỉnh ban hành Công văn 783/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm phòng chống dịch Covid-19.

Từ 1.3.2020 thực hiện văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy

T.S |

UBND tỉnh vừa có Công văn số 672/UBND-KGVX ban hành danh mục văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy, theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ. Có 26 văn bản điện tử được yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai gửi/nhận không kèm bản giấy giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, áp dụng từ ngày 1.3.2020. Trong đó có 4 loại văn bản thuộc nhóm văn bản quy phạm pháp luật, gồm: thông tư; thông tư liên tịch; nghị quyết của HĐND cấp tỉnh, huyện, xã; quyết định của UBND cấp tỉnh, huyện, xã. Có 22 loại văn bản thuộc nhóm văn bản hành chính, gồm: nghị quyết (cá biệt); quyết định (cá biệt); chỉ thị; quy chế; quy định; thông cáo; thông báo; hướng dẫn; chương trình; kế hoạch; phương án; đề án; dự án; báo cáo; tờ trình; công văn; công điện; giấy ủy quyền; giấy mời; phiếu gửi; phiếu chuyển; phiếu báo.