Viện Cây ăn quả miền Nam

Quảng Nam sẽ ký kết hợp tác sản xuất và phát triển cây ăn quả

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh đã thống nhất xây dựng, ký kết chương trình hợp tác với Viện Cây ăn quả miền Nam trong lĩnh vực sản xuất và phát triển các loại cây ăn quả trên địa bàn Quảng Nam giai đoạn 2021-2025.