viễn thông di động

Tuyên truyền việc chuẩn hóa thông tin thuê bao dịch vụ viễn thông di động

MINH ĐỨC |

(QNO) - Sở TT-TT vừa có công văn đề nghị các địa phương, đơn vị phổ biến, tuyên truyền việc chuẩn hóa thông tin thuê bao của người sử dụng dịch vụ viễn thông di động.