xốp cách nhiệt

Ban hành tiêu chuẩn quốc gia về xốp cách nhiệt

HOÀNG ĐẠO |

(QNO) - Bộ KH-CN vừa ban hành Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13334:2021 về xốp cách nhiệt polyuretan (PU) sử dụng chất trợ nở dễ cháy - yêu cầu về an toàn trong sản xuất.