Tăng cường quản lý giống cây trồng rừng gỗ lớn

NGUYÊN ĐOAN 20/02/2020 13:30

Năm 2019, Bắc Trà My có 56 hộ tham gia dự án trồng rừng gỗ lớn; trong đó có 38 hộ được nghiệm thu đạt yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng (đạt 68%), với hơn 106ha (đạt 78,04%) so với chỉ tiêu của năm. 

Có 18 hộ nghiệm thu không đạt yêu cầu, với 30,08ha, do không chứng minh được nguồn gốc cây giống và có tỷ lệ cây sống dưới 50% so với thiết kế được phê duyệt. UBND tỉnh đã phân bổ kinh phí thực hiện trên tổng diện tích 137ha với tổng kinh phí hơn 971 triệu đồng.

Lãnh đạo Phòng NN&PTNT huyện Bắc Trà My đề xuất, năm 2020, cần chủ động được nguồn giống đảm bảo chất lượng, cung cấp kịp thời cho các hộ dân tham gia dự án, nâng cao kết quả thực hiện so với chỉ tiêu được UBND tỉnh giao. Đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất các hộ tham gia nhưng nghiệm thu không đạt yêu cầu, cũng như tạo điều kiện thuận lợi trong công tác kiểm tra chất lượng, công tác nghiệm thu giống.

Theo đó cần thiết ưu tiên cho các cơ sở cung cấp giống đủ điều kiện theo quy định trên địa bàn của huyện; không thống nhất nghiệm thu đạt yêu cầu về chất lượng đối với các hộ, cá nhân liên hệ mua giống ở các cơ sở khác ngoài khu vực huyện.

Mặt khác trong quá trình triển khai, đăng ký, hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân tham gia thông tin cụ thể, rõ ràng các cơ sở đủ điều kiện để liên hệ mua giống đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ.

Đối với diện tích 30,08ha không được nghiệm thu năm 2019, huyện sẽ chuyển sang năm 2020 cùng với bổ sung phần kinh phí lập hồ sơ, lập dự án trên diện tích này để tiếp tục lập dự án và hồ sơ thiết kế hỗ trợ cho người dân.

Theo kế hoạch, năm 2020, trên cơ sở chỉ tiêu giao 119ha tại Quyết định số 14 ngày 3.1.2019 của UBND tỉnh, huyện Bắc Trà My xây dựng dự án và lập hồ sơ thiết kế đối với chỉ tiêu này, cùng với bổ sung 30,08ha nghiệm thu không đạt yêu cầu năm 2019.

UBND huyện Bắc Trà My cho biết, chủ trương của huyện là lựa chọn các cơ sở sản xuất kinh doanh giống đảm bảo chất lượng cung ứng giống cho người dân tham gia dự án, thống nhất không nghiệm thu đối với các hộ mua giống ở các cơ sở ngoài địa bàn huyện, tăng cường công tác quản lý chất lượng giống từ khâu hạt giống cho đến khi xuất bán cây...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tăng cường quản lý giống cây trồng rừng gỗ lớn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO