Tăng cường quảng bá hình ảnh Quảng Nam đến bạn bè quốc tế

PHÚC LÂM 07/07/2016 20:51

(QNO) - Đó là một trong những nội dung của kế hoạch về công tác hội nhập quốc tế tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020 của UBND tỉnh.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2016 - 2020 sẽ tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về hội nhập quốc tế trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức đảng các cấp, doanh nghiệp và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về hội nhập quốc tế, về những cơ hội và thách thức của hội nhập quốc tế.

Đồng thời đẩy mạnh, nâng cao nhận thức về cơ hội và các thách thức của hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn hội nhập quốc tế toàn diện, về Tổ chức Thương mại thế giới, các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương, Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương, dự báo các tác động của các hiệp định thương mại tự do, các rào cản của các nước đối với hàng hóa xuất khẩu trong nước.

Đáng chú ý, sẽ đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại của tỉnh nhằm tuyên truyền chủ trương “chủ động, tích cực hội nhập quốc tế” đến các đối tác, cộng đồng quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường quảng bá hình ảnh của địa phương đến bạn bè quốc tế.

Kế hoạch đặt mục tiêu sẽ nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế; duy trì, đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, địa phương nước ngoài, đẩy mạnh hợp tác quốc tế về văn hóa, xã hội, dân tộc, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và một số lĩnh vực khác. Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện các hoạt động hội nhập về quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng môi trường thông thoáng, đồng thời chủ động phòng, chống việc lợi dụng hội nhập để thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

 PHÚC LÂM

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tăng cường quảng bá hình ảnh Quảng Nam đến bạn bè quốc tế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO