Xây dựng Đảng

Tăng cường xây dựng Đảng, khơi dậy khát vọng phát triển Quảng Nam

HÀN GIANG 16/02/2024 06:04

Trải qua 94 mùa xuân - kể từ khi có Đảng và gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức tại Đảng bộ tỉnh không ngừng được chú trọng, đảm bảo tính đồng bộ, toàn diện, chất lượng, hiệu quả.

tang-bang-khen-tccsd.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trao Cờ thi đua của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2019 - 2023). Ảnh: N.Đ

Sau ngày tái lập tỉnh đến nay, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Nam luôn quyết tâm phấn đấu thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong nghị quyết các kỳ đại hội Đảng bộ tỉnh khóa trước và đang thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

Nâng cao năng lực lãnh đạo

Từ việc lãnh đạo tốt công tác chính trị đã góp phần định hướng, ban hành các mục tiêu, chủ trương mới hiệu quả, thiết thực trong nhiều năm qua. Nổi bật là việc lựa chọn định hướng và kiên trì mục tiêu xây dựng và phát triển Quảng Nam theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tập trung phát triển các dự án trọng điểm vùng Đông Nam của tỉnh và xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai; phát triển KT-XH vùng miền núi phía tây của tỉnh; trồng cây dược liệu dưới tán rừng; chương trình phát triển cây sâm Ngọc Linh. Chú trọng các chủ trương sắp xếp dân cư miền núi; xóa nhà tạm, nhà dột nát; xây dựng, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, con người Quảng Nam...

Công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp, chủ động bám sát thực tiễn. Công tác xây dựng Đảng về đạo đức được Đảng bộ tỉnh đặc biệt quan tâm, các cấp ủy đảng đưa nội dung này trở thành một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và gắn chặt với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở nghiên cứu, học tập các chuyên đề do Trung ương chỉ đạo, Tỉnh ủy xác định nhiệm vụ trọng tâm và cụ thể hóa thành các nhiệm vụ cụ thể triển khai thực hiện, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 1224 ngày 6/5/2019 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cấp trên địa bàn tỉnh.

Các huyện, thị, thành ủy ban hành quy định cụ thể về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt tại địa phương phù hợp với tình hình thực tiễn. Tập trung cải tiến phong cách, lề lối làm việc, tích cực cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin.

Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đồng bộ, thống nhất, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo tinh thần các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục được nâng lên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nói, công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng đạo đức cách mạng được đổi mới, đa dạng, sáng tạo, đặc biệt là tuyên truyền những điển hình trong học tập và làm theo Bác.

Công tác tự phê bình và phê bình, kiểm điểm được thực hiện nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị, đảm bảo thời gian quy định; tinh thần tự giác được nâng cao, tình trạng nể nang, ngại va chạm cơ bản được khắc phục.

Bên cạnh đó, Thường trực Tỉnh ủy và các cấp ủy xem xét gợi ý kiểm điểm các vấn đề nổi cộm, dư luận quan tâm; công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, nhất là trách nhiệm tập thể, cá nhân người đứng đầu.

Các cấp ủy phân công đồng chí cấp ủy viên phụ trách các đơn vị, địa phương dự theo dõi, chỉ đạo kiểm điểm. Sau kiểm điểm, mỗi tập thể, cá nhân tiếp thu ý kiến góp ý, phê bình và đề ra biện pháp thiết thực nhằm phát huy những ưu điểm, kịp thời khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, thời gian tới Đảng bộ tỉnh tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống văn hóa, cách mạng nhằm nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng, phát triển Quảng Nam giàu đẹp.

Trong đó, chú trọng tổ chức hiệu quả các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng, cung cấp đầy đủ thông tin, kịp thời định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất

Trong hành trình 94 năm của Đảng ta và Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh cũng đã trải qua hơn 60 năm hình thành, phát triển và có những đóng góp nhất định trong quá trình xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Theo ông Thái Bình - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Đảng bộ Khối đã không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu, lý tưởng, đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy sức mạnh đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối luôn tập trung tăng cường tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị như “Tự soi, tự sửa”, về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, dân tộc và của tỉnh.

Ngay sau khi có chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Vững bước dưới cờ Đảng” kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng và Đảng bộ tỉnh (3/2/1930 - 3/2/2024), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thực hiện ngay việc chỉ đạo, cụ thể hóa trong toàn Đảng bộ Khối về triển khai đợt sinh hoạt chính trị; định hướng sinh hoạt chính trị trong sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 2 và tháng 3/2024.

Trước yêu cầu của tình hình mới, Đảng bộ Khối sẽ tiếp tục tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng. Trong đó, thường xuyên đặt lên hàng đầu việc tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong các đảng bộ, chi bộ và trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.

“Đảng bộ Khối tăng cường siết chặt kỷ luật kỷ cương, trách nhiệm, văn hóa công vụ, khắc phục tình trạng một bộ phận đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Đảng bộ Khối có biểu hiện né tránh, đùn đẩy công việc; sợ sai, sợ trách nhiệm, làm ảnh hưởng, gây cản trở công tác chỉ đạo, điều hành và phát triển KT-XH của tỉnh.

Tập trung lãnh đạo cán bộ đảng viên tăng cường sự đồng thuận, quyết tâm cao trong việc tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh năm 2024.

Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật (nếu có) đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến những sai phạm, khuyết điểm đã được đoàn kiểm tra 908 Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ ra và theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy” - ông Bình chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tăng cường xây dựng Đảng, khơi dậy khát vọng phát triển Quảng Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO