Tạo đột phá mới trong năm mới

VIỆT QUANG 06/01/2023 11:14

Năm 2023, huyện Thăng Bình tiếp tục đặt ra các mục tiêu phát triển kinh - xã hội gắn với các nhiệm vụ đột phá như xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; xây dựng và phát triển đô thị; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư...

Thời gian qua Thăng Bình thu hút nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp, tạo việc làm cho người dân địa phương. Ảnh: VIỆT QUANG
Thời gian qua Thăng Bình thu hút nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp, tạo việc làm cho người dân địa phương. Ảnh: VIỆT QUANG

Theo ông Lê Quang Hạt - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thăng Bình, năm 2022 mặc dù gặp khó khăn về thiên tai, dịch bệnh nhưng cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được những kết quả quan trọng. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế của địa phương đạt 10.215 tỷ đồng (giá so sánh 2010), tốc độ tăng trưởng đạt 7,58%.

Huyện đã tập trung chỉ đạo, xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư để triển khai các dự án trọng điểm. Tỷ lệ giảm nghèo đạt 140% chỉ tiêu nghị quyết đề ra và đạt 250% chỉ tiêu tỉnh giao. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được nâng lên.

Mục tiêu phát triển năm 2023 vừa được Huyện ủy Thăng Bình thông qua là tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả; huy động mọi nguồn lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số đồng bộ.

Các nhiệm vụ đột phá gồm xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; xây dựng và phát triển đô thị; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Địa phương cũng đưa ra nhiều giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế đáng quan tâm gồm tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 8 - 8,5%; cơ cấu kinh tế ngành nông - lâm - ngư nghiệp, công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ tương ứng lần lượt là 21,62% - 49,54% - 28,84%; thu nhập bình quân đầu người hơn 49 triệu đồng/năm; thu phát sinh kinh tế đạt khoảng 450 tỷ đồng.

Ông Lê Quang Hạt nói, về xây dựng Đảng, huyện Thăng Bình tổ chức sơ kết nửa nhiệm kỳ để đánh giá kết quả triển khai thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; làm rõ những tồn tại, khuyết điểm và đề ra giải pháp khắc phục, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của nghị quyết.

Huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và luân chuyển cán bộ. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý và chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị.

Ông Võ Văn Hùng - Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình cho biết, về kinh tế Thăng Bình triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp như tăng cường huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về tài nguyên, nguồn lực hiện có của từng vùng, từng địa phương; đẩy mạnh phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. Huyện chú trọng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, trong đó coi trọng quảng bá và xúc tiến kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào các cụm công nghiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tạo đột phá mới trong năm mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO