Tập trung hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

H.QUANG 03/01/2024 08:45

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được Năm khởi nghiệp - Quảng Nam 2023 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm 2024, UBND tỉnh vừa yêu cầu Ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hợp tác các cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ khởi nghiệp trung ương, nhất là Hiệp hội Khởi nghiệp quốc gia, Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp (VCCI), Hội đồng Cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia để đồng hành, huy động nguồn lực.

Cùng với đó chỉ đạo Hội đồng Cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh kiện toàn tổ chức, tham mưu mời chuyên gia khởi nghiệp hàng đầu Việt Nam tham gia các hoạt động đào tạo, tư vấn, cố vấn theo cơ chế của tỉnh; triển khai công tác đào tạo giảng viên nguồn khởi nghiệp (ToT) hiệu quả; phối hợp Hiệp hội Khởi nghiệp quốc gia tổ chức các hội thảo, diễn đàn khởi nghiệp cấp quốc gia về dược liệu, du lịch, khởi nghiệp cho học sinh sinh viên, tổ chức kết nối dự án khởi nghiệp tiêu biểu của tỉnh.

UBND tỉnh cũng yêu cầu nhiều sở, ngành liên quan và Trường Đại học Quảng Nam, Trường Cao đẳng Quảng Nam quan tâm lồng ghép nội dung hỗ trợ khởi nghiệp trong các chương trình, kế hoạch công tác ngành; hướng đến xây dựng sản phẩm thương hiệu tỉnh; chủ động tham mưu tổ chức các hội thảo, diễn đàn khởi nghiệp từ gợi mở tại các chương trình đã tham gia như Tuần lễ đổi mới sáng tạo do Bộ KH&ĐT tổ chức, Diễn đàn khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam lần thứ 4...

UBND các huyện, thị xã, thành phố cũng được yêu cầu triển khai xây dựng và thực hiện hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tại địa phương; phấn đấu hoàn thành công tác thành lập các hội khởi nghiệp sáng tạo tại các huyện Nam Trà My, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang; nghiên cứu tiếp tục tổ chức ngày hội khởi nghiệp cấp huyện gắn với chuyển đổi số, ngày hội việc làm…; hoàn thành hồ sơ tham gia đánh giá, công nhận dự án khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh năm 2024 vào quý I/2024; tham gia hiệu quả Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo tỉnh lần thứ 5…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tập trung hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO