Tập trung triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh

Hà Quang 19/01/2024 13:20

(QNO) - UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh (BĐSHKD) đảm bảo đúng quy định, phù hợp với điều kiện thực tế. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các kỹ năng số cơ bản đến toàn thể hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác về mục đích, ý nghĩa của chức năng BĐSHKD nhằm giúp cho các tổ chức, đơn vị, người dân, hộ kinh doanh tham gia toàn diện vào lộ trình chuyển đối số theo định hướng của Chính phủ.

Các sở, ban, ngành tăng cường phối hợp với cơ quan thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích của việc triển khai chức năng BĐSHKD, phổ biến các kỹ năng số cơ bản cho các tổ chức, đơn vị, người dân, hộ kinh doanh; tra cứu và phản hồi thông tin trên chức năng BĐSHKD.

Phối hợp với cơ quan thuế triển khai rà soát đối tượng tại địa bàn nhằm tăng cường quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, đảm bảo đưa vào diện quản lý đầy đủ các hộ kinh doanh thực tế hoạt động trên địa bàn, chống thất thu về đối tượng, về doanh thu và số thuế phải nộp. Trong đó, tập trung vào các giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình quản lý, công khai, minh bạch thông tin quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trên chức năng BĐSHKD.

UBND các huyện, thị xã và thành phố chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc; UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác phối hợp với cơ quan thuế trong quá trình triển khai cài đặt, vận hành chức năng BĐSHKD; phối hợp chặt chẽ trong công tác lập bộ môn bài, lập bộ thuế hộ khoán, công tác quản lý thuế hộ kinh doanh để chống thất thu về đối tượng, về doanh thu và số thuế phải nộp...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tập trung triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO