Có 306 cán bộ đoàn được bầu vào cơ quan dân cử

V.ANH |

Tỉnh đoàn Quảng Nam cho biết, trong đợt bầu cử vừa qua, toàn tỉnh có 306 cán bộ đoàn trúng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021 - 2026). 

Trong đó, có 1 người trúng cử đại biểu Quốc hội và 1 đại biểu HĐND tỉnh, 22 đại biểu HĐND huyện và 282 đại biểu HĐND xã. Qua phân tích, ở tổ chức đoàn cấp huyện có 14 bí thư cùng 3 phó bí thư đoàn và 2 chuyên viên trúng cử HĐND huyện; có 2 bí thư đoàn xã trúng cử HĐND cấp huyện là Núi Thành, Tam Kỳ và 1 phó bí thư đoàn trường THPT ở Đông Giang trúng cử HĐND huyện.

TAGS